Day: October 31, 2022

Collagen

Forskningen om collagen

Den mesta forskningen som är gjord kring collagen är relaterad till led- och hudhälsa. Det saknas forskning kring studier gjord med mänskliga testobjekt. Det finns dock vissa randomiserade kontrollerade studier har funnit att collagen förbättrar hudens elasticitet. Andra försök har visat att kosttillskott innehållande collagen kan förbättra ledrörligheten och minska ledvärk som till exempel vid Read More